In de schaduwen van morgen

Auteur(s)
Huizinga Johan
Uitgever
Aspekt
ISBN
9059111516 (ISBN13: 9789059111516)

In de schaduwen van morgen

Dit nieuwe deel uit de serie 'Maatstaf' bevat de volledige tekst van de zevende druk (1939) van het beroemde boek van de Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872-1945). Het boek dat begint met de woorden: 'Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.' Het boek uit 1935 dat een mogelijke catastrofe van de Europese wereld en cultuur voorspelt. De crisis in onze cultuur, zo is Huizinga van mening, ontstaat door een conflict tussen 'kennen' en 'bestaan' en niet door sociaal-economische problemen. Daar de moderne wetenschap niet zuiver objectief blijkt te zijn, is er wantrouwen ten aanzien van de rede ontstaan. Dit wantrouwen geeft ruimte voor het 'beneden-redelijke', de driften en instincten. Ook voor de moraal is er dan geen plaats meer. Deze diagnose van het 'geestelijk lijden van onze tijd' heeft in de jaren dertig en daarna veel indruk gemaakt en het is daarom terecht dat deze klassieke tekst weer beschikbaar is gekomen. De VU-hoogleraar geschiedenis Harinck heeft deze uitgave voorzien van een gedegen inleiding, vooral geschikt voor hen die minder vertrouwd zijn met de tijd waarin Huizinga zijn boek schreef. Daarnaast zijn er voet- en eindnoten en een register op persoonsnamen. Kleine druk.