De verlichting uit evenwicht

Auteur(s)
Neels Leo, Beeckman Tinneke, De Vos Marc en Van de Cloot Ivan
Uitgever
Van Halewyck
ISBN
9789461315090

De verlichting uit evenwicht

Madrid, Londen, Parijs .... en onze eigen hoofdstad, 22 maart 2016 - de aanslagen in het hart van België en van Europa. Het veiligheidsbeleid staat op scherp en we beroepen ons voor het eerst in lange tijd opnieuw op "normen en waarden" op de traditie van "De Verlichting" en op "de moderniteit". maar weinigen benoemen de beinselen ven de grote verlichte denkers en de betekenis die ze vandaag hebben voor moderne samenlevingen: het belang van democratie en rechtstaat, van universele rechten en plichten.

Het debat lijkt soms stuurloos. Toch gaat het om de gronslagen van een moderne democratie die rust op juridisch geordend gezag dat vertrekt vanuit rechten en vrijheden van zijn burgers en verantwoordingsplicht van autoriteiten. Waarin veel plaats is voor de fundamentele vrijheid van mening en van godsdienst, maar ook beperkingen. Nu we geen homogene samenleving meer zijn, wordt samenleven op de proef gesteld. We vergaten werk te maken van burgerschap als attitude en verzeilden te vaak in wij-zij standpunten.

Dit boek bundelt essays van uiteenlopende hedendaagse publicisten en overstijgt die retoriek.